Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden MacSiers Fotografie
Macsiers.nI produceert vrij werk en levert ook in opdracht. Hiervoor gelden geen standaard prijzen. Neem gerust vrijblijvend contact op om over de
mogelijkheden en het daarbij behorende tarief te praten. Zo bepalen we vooraf de juiste prijsstelling. Op verzoek van opdrachtgever kunnen de
afspraken in een offerte worden bevestigd.

Met de aankoop van het gebruiksrecht van de foto’s gaat men akkoord met de door MacSiers daaraan verbonden algemene voorwaarden.

Kort weergegeven: op alle foto’s berust copyright. MacSiers verkoopt slechts het recht tot éénmalige publicatie of ander vooraf
overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt doorgaans slechts een (beperkte)
gebruikslicentie verstrekt. Het aangekochte gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden.

Richtprijzen voor aankoop gebruiksrecht MacSiers Fotografie
Het basislicentietarief voor het gebruiksrecht van een foto is € 250,- jaar, per foto (tarief 2019). Op basis van vooraf gemaakte afspraken
kunnen afwijkende tarieven worden berekend. Alle tarieven zijn exclusief btw.

Gevolgen inbreuk op producties MacSiers Fotografie
Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van ten minste het
basislicentietarief plus een vermeerdering van minimaal 200% om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriële schade, het
niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en
exploitatiemogelijkheden. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van een foto wordt bovendien in beide gevallen een extra
opslag van 100% gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen
waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.

MacSiers Fotografie hanteert haar Algemene Voorwaarden en deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
Zie: Algemene voorwaarden_MacSiers 2019

De Algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden.